sheidaye shaparak

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

فکرش را بکنيد ساعت ۸ صبح در جاده مشغول رانندگي هست...
من شيدائم. شيداي شاپرک. شاپرک من پسرک۲۲ ماهه ام اس...
پاييز هميشه برايم تداعي کننده محدوديت بوده است و ن...
وبلاگ شيداي شاپرک متولد شد

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Tuesday, October 22, 2002

طبق آمار و ارقام منتشره در سالهاي اخير دختران بيش از پسران به دانشگاه راه يافته اند.
تعداد خانمهاي شاغل رو به افزايش است. آنها اغلب پس از ازدواج و تولد فرزندان شغلشان را حفظ مي کنند. از استقلال مالي نسبيي بر خوردارند. سعي مي کنند هر چه بيشتر با کليشه هاي مرسوم بجنگند و بر سرنوشت خود مسلط گردند.

از سوي ديگر در سالهاي اخير مطب پزشکان متخصص زيبايي پر از دختران جواني است که قصد تغيير چهره يا اندامشان را دارند. کم نيستند کساني که دو يا سه بار بيني شان را به تيغ جراحان سپرده اند.

ُآرايشگاه هاي زنانه هر روزه پر از زنان - گاه همراه با کودک خردسال يا نوزادشان - و دختران جواني است که براي رفتن به مهماني عروسي ُيا آمدن خواستگار ساعتها در انتظار آرايش سر و صورت خود نشسته اند. گريم عروس. خالکوبي. سوراخهاي متعدد گوش. انداختن حلقه به ناف. مدلها و رنگهاي نامرسوم و ... ذهن بسياري را بخود مشغول مي سازد و وسوسه شان مي کند.
آرايشگاه . مزون لباس عروس و شب .موسسات اجراي مراسم عروسي و هر آنچه به جشن مربوط مي شود از جمله پر درآمدترين مشاغل محسوب مي شوند. مشتريان ‌آنها خانمها هستند و بخشي از آنان از تحصيلات بالايي برخوردارند.

اينها به خودي خود مشکلي ايجاد نمي کند. پرداختن به زيبايي و ميل به زيبا جلوه کردن در نهاد ماست. اما صرف اغراق آميز اين همه وفت و هزينه جاي بحث دارد. گويي عليرغم همه آنچه بدست آورده ايم هنوز خود را باور نکرده ايم. آيا جايي در ته ذهنمان معتقديم ظاهرمان بيش از روح و ذهنمان اهميت دارد؟ يا از زيبايي سنگري مي سازيم براي پنهان ساختن باطنمان؟ چون مطمئن نيستيم آنچه در درونمان مي گذرد مورد تاييد باشد. يا برعکس قصد داريم از اين طريق تفاوتمان با زن سنتي را به رخ بکشيم ؟

برخي معتقدند اينها دهن کجي به رژيم است و خود نوعي مبارزه. اما آيا اين همان دامي نيست که رژيم برايمان گسترده است؟
شما چگونه مي بينيد؟

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?