sheidaye shaparak: 05/01/2003 - 06/01/2003

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

می رسد اینک بهار
عهد عتیق
دلایل پیروزی اوباما
Toi mon amour Marc Lavoine
روز اول: داریوش
جستجو: ابی
اسکار و مامی رز
اون تهرون تهرون که می گن
The Dark Knight
امروز, فردا نبود

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Friday, May 30, 2003

شايد اين آخرين مرتبه باشد که با روبان سفيد حاشيه طلايي دور کمرم را اندازه مي گيرم و گره ايي بر آن مي زنم. چهل هفته را تاکنون سپري کرده ايم. چهل هفته پر خاطره، زيبا و به ياد ماندني. چهل هفته با تو بودن ،‌تو را داشتن، در درون خود پروريدن و خود به دست تو ساخته شدن.
شاپرک مسافرم ، از تو سپاسگزارم بخاطر روزهاي به ياد ماندني که برايم به ارمغان آوردي ؛ براي غنايي که به احساسات و عواطفم بخشيدي ، عمقي که به نگاهم ارزاني داشتي؛ براي همه لذتهايي که فقط با وجود تو و برادرت از آن بهره مند گشته ام ؛ بخاطر تحول و رشدي که به زندگي برادرت دادي؛ . براي پيوند ناگسستنيي که بين من و پدرت برقرار کرده ايي.
تو که از عشق حيات گرفته ايي و خود تجلي آني؛ تو به ما عشق هديه کردي.

 

Sunday, May 25, 2003

مژدگاني بده اي خلوتي نافه گشاي
که ز صحراي ختن آهوي مشکين آمد

عطر نفس مادر که در خانه مي پيچد،‌ زندگي ديگر هيچ کم ندارد. وقتي بداني هر وقت که بخواهي مي تواني دستهايت را دور گردنش حلقه کني و هر زمان که لازم شد شاپرک را به دستهاي پرمهرش مي سپاري،‌ آرامش و اطمينان سراسر وجودت را در بر مي گيرد.
شاپرک مسافرم، چه خوب که صبر کردي تا مادربزرگ بيايد . حالا ما لذت تولدت را با او تقسيم خواهيم کرد و خاطرات تولد من ، تو و برادرت به هم پيوند مي خورند.

 

Friday, May 16, 2003

هنوز چند هفته از اولين بارداريم نگذشته بود که روز مادر فرارسيد. روز مادر آن سال بسيار متفاوت از سالهاي قبل بود. تامل برانگيز بود و زيبا. به مادرم مي انديشيدم و به خودم و به همه مادران دنيا ، به معناي مادري ، مسئوليت ، دگرگوني و .... .
گرچه در ابتداي راه بودم ولي من نيز مادر شده بودم و کمابيش با دغدغه هاي مادري آشنا.
اما اين روز همواره از آن مادرم بود. احساس مي کردم حال که خود مادر شده ام بايد بيش از پيش از او قدرداني کنم. تا يکشنبه گذشته که بخاطر روز مادر از شاپرکم هديه اي دريافت کردم. يک خرس کاغذي تپل با قلبي بزرگ در دستهايش و نوشته ايي با اين مضمون : «مامان عزيز ، اين خرس را براي تو درست کردم چون تو را بي نهايت دوست دارم. » خرس کاغذي را مربي کودکستان براي شاپرک و ساير بچه ها در ست کرده و شاپرک روي آن را رنگ ، يا به عبارت بهتر خط خطي، کرده است ؛ اما گويي با همين خطها خرس جان گرفته و دوست داشتني گشته است.
از آن روز که خرس کاغذي را از دستهاي شاپرکم گرفته ام ،‌ قدم به مرحله تازه ايي گذاشته ام . گويي رسما مادر شده ام و از اين پس سهمي از اين روز خواهم داشت. حس عجيب و دلنشيني است.


 

Thursday, May 15, 2003

«شيداي شاپرک» برنده يکي از جوايز مسابقه نام گذاري وبلاگ زبان فارسي در دنياي ارتباطات شد.
با تشکر از آقاي اشراف زاده و دوستان ديگري که در برگزاري اين مسابقه سهيم بودند.

 

Sunday, May 11, 2003

حدود ده روزي مي شود که شاپرک مسافرم ،‌چرخيده و در وضعيت مناسب قرار گرفته است. درست يک روز قبل از اين که براي چرخاندنش به دکتر متخصص معرفي شوم ،‌ تغيير وضعيت داد. مي دانستم که غافلگيرمان مي کند.
اما از آن روز هر بار که براي معاينه رفته ام چنان سريع چرخيده و تغيير حالت داده که دکتر براي تشخيص وضعيتش به زحمت افتاده و مردد شده که آيا واقعا سرش پايين قرار گرفته است؟ و در نهايت پس از معاينات مفصل و دقيق، اطمينان حاصل کرده که جاي نگراني نيست.
شاپرک شيرين و شيطاني است.

 

Wednesday, May 07, 2003

شاپرک مسافرم،

آرام آرام به پايان سفرت نزديک مي شويم. تنها چهار هفته ديگر باقي مانده است.
چهار هفته زمان طولانيي است براي دل بيقرارم که آمدنت را لحظه شماري مي کند، ‌براي دستهايم که در آغوش کشيدنت را انتظار مي کشند ، براي چشمانم که مشتاق ديدنت و لبهايم که تشنه بوسيدنت هستند.
و اما چهار هفته زمان کوتاهي است براي لذت بردن از وجود تو در درونم، براي يکي بودنمان ، براي گفتگوهايم با تو ، براي مشاهده قدم به قدم تکامل تو در بطن من و براي لحظه لحظه تکامل من بخاطر تو .

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?