sheidaye shaparak: 08/01/2003 - 09/01/2003

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

می رسد اینک بهار
عهد عتیق
دلایل پیروزی اوباما
Toi mon amour Marc Lavoine
روز اول: داریوش
جستجو: ابی
اسکار و مامی رز
اون تهرون تهرون که می گن
The Dark Knight
امروز, فردا نبود

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Monday, August 25, 2003

شاپرک برفي کنار برادرش نشسته بود و با او حرف مي زد ؛ شاپرک بهاري هم ذوق مي کرد و دست و پا تکان مي داد. هر بار که دست شاپرک بهاري به صورت شاپرک برفي مي خورد ، او با خوشحالي مي گفت :« مامان ببين داره نارم مي کنه. »
پس از چند لحظه، شاپرک برفي رفت که ماشين بازيش را از سر بگيرد، آن وقت رو به من کرد و گفت: « مامان ، داداش خار داره» و با ديدن نگاه متعجبم توضيح داد: « ناخنهاش تيزه. »

 

Tuesday, August 19, 2003

مادر رفته است و خانه بي حضور او چه نا آشنا مي نمايد. حالا من مانده ام و دلتنگي؛ و شاپرک برفي که هر روز سراغ مادربزرگ را از من مي گيرد. من مانده ام وجاي خالي دستهاي او که براي در آغوش کشيدن شاپرکها هميشه از من پيشي مي گرفت.

 

Wednesday, August 13, 2003

به لطف اکسير نازنين ، آرشيو وبلاگم درست شد.

 

Monday, August 11, 2003

بادکنکهاي آبي، نوزادان خندان که از لابلاي قلبهاي سفيد و آبي آويزان شده بودند و نوشته «‌سلام ، من اينجا هستم‌» در پشت شيشه،‌ زينت بخش خانه مان بودند؛بخاطر تولد شاپرک بهاري.
هر صبح با ديدن نوزادان خندان قلبم از شادي تولد شاپرکم پر مي شد . مي دانستم که رهگذران نيز لبخند به لب مي آورند و در شادي جشن ما شريک مي شوند.
حالا چند هفته ايي است که تزيينات خانه را جمع کرده ايم؛ ولي من هنوز هر صبح قلبم از شادي تولد شاپرکم پر مي شود و احساس مي کنم قدم به جشني گذاشته ام، جشني که با تولد شاپرکهايم آغاز گشته و هر روز بر شکوه آن افزوده مي گردد.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?