sheidaye shaparak: 10/01/2003 - 11/01/2003

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

می رسد اینک بهار
عهد عتیق
دلایل پیروزی اوباما
Toi mon amour Marc Lavoine
روز اول: داریوش
جستجو: ابی
اسکار و مامی رز
اون تهرون تهرون که می گن
The Dark Knight
امروز, فردا نبود

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Wednesday, October 15, 2003

شيداي شاپرک يک ساله شد.

از آذر عزيز که در برداشتن اولين قدمها در وبلاگستان ياريم کرد ، از اکسير نازنين، که زيبايي دنياي شاپرکها را در اينجا متجلي ساخت و همواره به من لطف دارد و همين طور از همه دوستاني که در اين يک سال با شيدا و شاپرکها همراه شدند، سپاسگزارم.

 

Friday, October 10, 2003

شاپرک برفي ، ديوان حافظ را آورد و گفت:« مي خوام فال بگيرم.» گفتم : « به ،چه خوب. براي مامان هم فال مي گيري؟ » به علامت موافقت سر تکان داد، صفحه ايي را باز کرد و وانمود کرد مشغول خواندن است. بعد کتاب را به من داد. با صداي بلندخواندم: « دوش ديدم ...»
فوري پرسيد: « چه دوشي؟»


شاپرک برفي، مشغول تماشاي فيلم تولد يکسالگي اش بود. گفتم : « شاپرک ، ديگه چيزي نمونده تولدت از راه برسه ها.» گفت: « از کجا مي آيد مامان؟»

دکتر واکسن را براي تزريق آماده کرد ، پاي شاپرک بهاري را در دست گرفت و خواست سوزن را فرو کند که متوجه نگاه و خنده شاپرک بهاري شد. شاپرک با تمام وجود مي خنديد . دکتر دستش را عقب کشيد و لبخند زد. چند لحظه با او بازي کرد و سپس گفت: « تو خيلي دوست داشتني هستي، ولي چاره اي ندارم بايد اين کار دردناک را انجام بدم.» و سوزن را فرو کرد ابتدا در پاي راست و بعد در پاي چپ... گريه شاپرک بهاري ...

 

Tuesday, October 07, 2003

شاپرک بهاري، با علاقه به اسباب بازيي که در دست دکتر قرار دارد، نگاه مي کند. دکتر اسباب بازي را تکان مي دهد. شاپرک با چشم تعقيبش مي کند. دکتر آن را به سمت چپ مي برد، شاپرک سرش را به سمت چپ مي چرخاند؛ در سمت چپش مرا مي بيند و لبخند مي زند. دکتر اسباب بازي را به سمت راست مي برد ولي شاپرک همچنان خندان مرا مي نگرد. دکتر مي گويد: « آها، آنجا چيز زيباتري وجود دارد، مامان. »

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?