sheidaye shaparak: 05/01/2004 - 06/01/2004

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

می رسد اینک بهار
عهد عتیق
دلایل پیروزی اوباما
Toi mon amour Marc Lavoine
روز اول: داریوش
جستجو: ابی
اسکار و مامی رز
اون تهرون تهرون که می گن
The Dark Knight
امروز, فردا نبود

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Friday, May 28, 2004

به هر کجا مي روم
سر به سوي من دارد
گل افتابگردان کوچکم

 

Wednesday, May 19, 2004

شاپرک برفي، نقاشي هايش را دانه دانه نشانم مي دهد و توضيح مي دهد چه کشيده است.
-ببين اين يه گوسفنده.
-آفرين، خيلي قشنگ کشيدي.
-اينم يه گاوه.
- چه گاو بزرگي. خب اين يکي چيه گلم؟
-اين گوسباله است.
-منظورت گوساله است
-نه، گوسباله. من دارم هلنديش رو مي گم.
-آهان.

 

Tuesday, May 11, 2004

گلداني با سه شاخه گل کاغذي ، هديه شاپرک برفي به مناسبت روز مادر( ۹ مي) بود. هديه ايي که در کودکستان با کمک Juf Kim درست کرده بود.
Juf Kim سفارش کرده بود که تا روز موعود نبايد چيزي در باره هديه به مادران گفته شود و شاپرک برفي به اين سفارش عمل کرد. اما شنبه که با پدرش به خريد رفت. وقتي همه خريدها را جابجا کرد، پس از جستجويي در کيسه ها از پدرش پرسيد : پس کادوي مامان کو؟ و وقتي پدرش گفت: نبايد مي گفتي. جواب داد : آخه مي خوام بدونم کادوي مامان کو.
و يکشنبه تا پدرش برود هديه خود و هديه او را بياورد اسم فروشگاهي که هديه را از آنجا خريده بودند گفت و اضافه کرد «ولي من ازش هيچي نخوردم.»
وقتي هدايا را باز کردم، از پدرش خواست که عکسش را بگيرد. در يک دست گلدان کاغذي و در دست ديگر بسته شکلات را گرفته بود و با غرور مي نگريست. از ديدن گلدان کاغذي و خواندن نوشته « تقديم به مامان عزيزم» قلبم فشرده مي شود.

ديروز، باز در کودکستان نقاشيي برايم کشيده بود. وقتي نقاشي را به پدرش نشان دادم. به پدرش گفت: « روز تو هم شد ، برات يه نقاشي مي کشم.»

و هديه شاپرک بهاري، لثه هاي متورمي که خبر از رويش نخستين دندانها مي دهند.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?