sheidaye shaparak: خانه دوست

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

من، شاپرکها و بارون
Je ne vous oublie pas
ادبانه
آفتاب آمد دليل آفتاب
شستن لباس عروسک
خونه Sponge bob
Hung up
استدلال
يک لوله در خيابان
نترس, بابا پيشته

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Friday, February 24, 2006

خانه دوست

در دوران دبيرستان، دوستي داشتم که مقررات خاصي براي تلفن کردن در خانه شان حاکم بود. مقرراتي که مانع از تماس آزادانه و بي دغدغه ما مي شد. اين مقررات در روزهاي مدرسه که هر روز يکديگر را مي ديديم، مشکل چنداني ايجاد نمي کرد ولي در تعطيلات تابستان به مشکل بزرگي بدل مي شد که به طور جدي راه حلي مي طلبيد . و راه حل ما براي غلبه بر آن، روي آوردن به شيوه قديمي ارتباطات بود: نامه نگاري.

حالا پس از گذشت سالها از روزهاي نوجواني و با پيشرفت علم و تکنولوژي باز هم دوستي دارم که فقط از طريق نامه با هم در ارتباطيم، اين بار نامه هاي الکترونيکي و نه به جبر مقررات که به اقتضاي فاصله چند هزار کيلومتريي که با هم داريم.
اگر چه هر روز به خانه او سر مي زنم، خانه ايي که در آن با مطالعات، تجربيات، اتفاقات روزمره، خاطرات، عکس، موسيقي و ... از دوستانش پذيرايي مي کند، اما اين دوست عزيز را هنوز نديده ام. با اين حال در اين سه سال و اندي که مي شناسمش، حضور پرمهرش در زندگيم محسوس بوده است. در اين مدت ما با هم آرزو کرده ايم و با هم شاهد تحقق آرزوهايمان بوده ايم. با هم شاد بوده ايم و گاه با هم گريسته ايم. با هم رشد و موفقيت فرزندانمان و مشکلاتشان را تجربه کرده ايم، با هم مشورت کرده ايم، راه حل جسته ايم، آموخته ايم و ... در يک کلام همراه هم بوده ايم.
چهار سالگي خانه پر صفايش را به او که کسي نيست جز شراره عزيز تبريک مي گويم.

به دوست خوب ديگرم نيز که چند روز پيش سايتش چهار ساله شد، تبريک مي گويم. دوستي که او را از طريق شراره شناختم، دوستي که قالب شيداي شاپرک را درست کرد، دوستي که محبتش بي حساب است، دوستي که کمکش بي دريغ است، دوستي که اسمش مهران مهر افشان است.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?