sheidaye shaparak

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

چند روز ديگر مي بينمش. در واقع شايد ببينمش. اگر او...
درست آمده ايد. اينجا خانه شما، شيدا و شاپرکهاست که...
تحولات جنين در هفته پانزدهم را مي خوانم: در اين ه...
لطفا دوستاني که در روزهاي يکشنبه ۱۷ آذر ( ۸ دسامب...
گوش مي سپارم به موسيقي زيباي حيات، به صداي پاي زند...
امروز پنجم ماه شوال است و بر حسب سال قمري ، شاپرکم...
چند روزي است که موبايل جديدم را که امکان استفاده ا...
گفته مي شود مادران در سه ماهه اول بارداري به سلامت...
شاپرکم در مرحله کشف شخصيت خود و به اصطلاح بلوغ خرد...
باز آمده و مهمان دلم گشته است. طنين صدايش را مي شن...

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Friday, December 20, 2002

قرار دندانپزشکي دارم. براي کنترل مي روم. روي صندلي دراز مي کشم و طبق معمول در حين معاينه ، سرگرم تماشاي مستربين مي شوم که از تلويزيون روبريم پخش مي شود. وضعيت لثه هايم خوب است همين طور وضعيت دندانهايم. پس با خيال راحت مي توانم به کارهاي مستربين بخندم. ولي دکتر خال بسيار کوچکي بروي يکي از دندانهايم مي بيند. شماره و کدهايي را به دستيارش مي دهد و مي گويد بايد پر شود. دستپاچه مي شوم . به دکتر نگفته ام که باردارم و شکمم در لباس کلفت و نسبتا گشادي که به تن دارم چندان قابل تشخيص نيست. در يک لحظه که دکتر دست از معاينه بر مي دارد، مي گويم: من باردارم. آيا پر کردن دندان در اين موقعيت ضرري ندارد؟
دکتر با لبخندي مي گويد: فهميدم که بارداري. از دستانت فهميدم. دستانت را با دقت و احتياط خاصي در اطراف و روي شکمت قرار دادي که دانستم بايد فرزندي در راه داشته باشي. اطمينان مي دهد که پر کردن دندان خطري براي جنين ندارد، ولي از آنجا که وضعيت دندانهام چندان بد نيست و همچنين براي احتياط و جلوگيري از بروز هر گونه مشکلي اين کار را به پس از زايمان موکول مي کند.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?