sheidaye shaparak

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

شاپرکم در مرحله کشف شخصيت خود و به اصطلاح بلوغ خرد...
باز آمده و مهمان دلم گشته است. طنين صدايش را مي شن...
دوستان عزيز، وعده ديدار مجددمان ۱۰ روز ديگر همين...
لحظه ديدار نزديکست باز من ديوانه ام، مستم باز مي...
چيزي نظير آتش در جانم پيچيد سرتاسر وجود مرا گويي ...
ديروز شاپرک را برده بوديم شهر بازي (lunapark) . شا...
شاپرکم در خواب است. مثل هميشه مي روم کنار تختش تا ...
خواهرم مي پرسد: پرواز شاپرکت را احساس مي کني؟ مي ...
بارداري و زايمان در هلند- قسمت سوم مادراني که ا...
شاپرک مسافرم، مي‌شنوي‌؟ با‌تو هستم. مي‌دانم‌ نازن...

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Friday, December 06, 2002

گفته مي شود مادران در سه ماهه اول بارداري به سلامتي جنين، در سه ماهه دوم به جنسيت جنين و در سه ماهه سوم به زايمان مي انديشند.
احتمالا تست هاي زير براي مادراني که سه ماهه دوم بارداريشان را مي گذرانند و همچنين براي والديني که علاقمند به دانستن جنسيت فرزندشان-قبل از تولد- مي باشند، جالب خواهد بود.

تست اول

براي پاسخ به پرسشهاي اوليه به يک آيينه ، براي ديدن خودتان نياز داريد .
۱-اضافه وزنتان بيشتر در چه قسمتي ديده مي شود؟
الف. دور کمر
ب. بيشتر در قسمت عقب
۲- بازوهايم
الف . خيلي سفت و چاق شده اند.
ب. درست مانند دوران قبل از بارداري هستند.
۳- موهايم
الف. هر روز نازکتر و شکننده تر مي شوند.
ب. پرپشت تر و درخشنده تر شده است.
۴- با شروع دوران بارداري
الف. نياز به خواب زيادي دارم.
ب. نياز چنداني به خواب ندارم.
۵- اگر زير چشمتان را به سمت پايين بکشيد:
الف. مويرگي به شکل I در چشم چپتان مي بينيد.
ب. مويرگي به شکل L در چشم چپتان مي بينيد.
۶-اگر يک دقيقه به آيينه خيره شوم
الف. مردمک چشمم بزرگتر مي شود.
ب. مردمک چشمم کوچکتر مي شود.
۷- در زير شکمم
الف. هيچ خطي بوجود نيامده است.
ب.يک خط قهوه ايي (کمرنگ) از زير ناف به سمت پايين کشيده شده است.

براي پاسخ به ادامه پرسشها به آيينه نيازي نداريد. حالا خوابتان مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱- هر وقت درباره فرزندم خواب مي بينم
الف. فرزندم در خواب پسر است.
ب. فرزندم در خواب دختر است.
۲- صبح که از خواب بيدار مي شوم
الف. اغلب حالت تهوع دارم.
ب. اصلا حالت تهوع ندارم.

بخش بعدي پرسشها براي همسرتان در نظر گرفته شده است. زيرا از رفتار پدر آينده نيز مي توان به جنسيت بچه پي برد.
۱- از زمان بارداري همسرم
الف. خيلي دستپاچه و نگرانتر از حالت طبيعي هستم.
ب. همان آرامش سابق را دارم.
۲-با شروع بارداري همسرم
الف. در انجام کارهاي منزل کمک زيادي مي کنم.
ب. مثل سابق در انجام کارهاي منزل کمک مي کنم.
۳- از زمان بارداري همسرم
الف. شکم آورده ام.
ب. وزنم تغييري نکرده است.
۴- از زمان بارداري همسرم
الف.عادات غذاييم تغيير کرده است
ب. عادات غذاييم هيچ تغييري نکرده است.
۵-از زمان بارداري همسرم، در خانه
الف. بيشتر شيريني ديده مي شود.
ب. بيشتر ترش ديده مي شود.
۶-اغلب خواب مي بينم که
الف. فرزندمان پسر است.
ب. فرزندمان دختر است.

نتيجه
فرزند چه دختر باشد چه پسر، قدمش مبارک است. اميدوارم نتيجه اين تست، با آرزوي شما همخواني داشته باشد. هر چند که اين نتيجه ۱۰۰٪ قابل اطمينان نيست.

در صورتي که گزينه الف را بيشتر برگزيده ايد، فرزند شما پسر است.
در صورتي که گزينه ب را بيشتر برگزيده ايد، فرزند شما دختر است.

تست دوم

عدد ۴۹ را انتخاب کنيد. به آن شماره ماهي را که در آن اولين روز آخرين عادت ماهانه تان صورت گرفته، اضافه کنيد. سنتان را از مجموع حاصل کم کنيد.سپس عدد ۱ را از آن کم کنيد. بعد عدد ۲ را ، بعد عدد ۳ را و تا جايي که ديگر هيچ عددي را نتوان کم کرد، ادامه بدهيد. عدد باقيمانده ، نشان دهنده جنسيت فرزندتان مي باشد. در صورتي که اين عدد زوج باشد فرزندتان دختر و در صورتي که اين عدد فرد باشد فرزندتان پسر مي شود.
مثال:
3 = 6 - 9 = 5 - 14 =4 - 18 = 3 -21 = 2 - 23 = 1 - 24 = 28 - 52 = 3 + 49
در اين صورت بچه پسر خواهد بود.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?