sheidaye shaparak: در مدرسه

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

روز جهاني کودک
قربون کله ات
خطي
شاپرک بهاري
Ice Age
پژو فقط پژو
کتابخانه والدين
باروني، باروني
عطر تو
باز آمده ام باز تا از شاپرکها بنويسم. اما پيش از ا...

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Wednesday, October 12, 2005

در مدرسه

برنامه هر پنج شنبه کلاس شاپرک برفي، رفتن به کتابخانه مدرسه است. معلم در کتابخانه به بچه ها صبح بخير مي گويد و بچه ها مشغول بررسي و انتخاب کتاب مورد نظرشان مي شوند. در نهايت هر يک از بچه ها کتابي انتخاب مي کند و در کيفي که به اين منظور در مدرسه دارد، مي گذارد تا عصر با خود به خانه ببرد. کتاب را صبح دوشنبه تحويل مي دهند يا تمديد مي کنند.
به اين ترتيب علاوه بر اين که مطالعه به عنوان يکي از کارهاي روزانه در ذهن بچه ها نقش مي ببندد،‌ بودن بچه ها در کنار هم نيز سبب مي گردد که به موضوعات مورد علاقه يکديگر توجه نشان دهند و مايل به مطالعه در آن زمينه ها نيز بشوند. ضمن اين که
براي بچه هاي اين گروه سني ديدن نام خودشان در پشت کارت کتاب، بسيار جالب است.

در داخل کلاس نيز، کتابخانه کوچکي قرار دارد که بچه ها مي توانند در زماني که فعاليت گروهي ندارند، از کتابهايش استفاده کنند.
هم چنين، بچه ها بدون پرداخت حق عضويت مي توانند به عضويت کتابخانه هاي عمومي درآيند.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?