sheidaye shaparak: خوابیدن در مدرسه

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

ييپ دوچرخه سواري مي کند
دريچه
سحر موسيقي
لافکاديو و مدانا
خانه خاله ميس
k3
خانه دوست
من، شاپرکها و بارون
Je ne vous oublie pas
ادبانه

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Wednesday, March 15, 2006

خوابیدن در مدرسه

معلم شاپرک برفي، در ابتداي سال تحصيلي خواسته بود تا بالش و حوله ایی در ابعاد و اندازه مشخص برای بچه ها ببریم تا بچه ها بعد از ناهار و بازی در حیاط، به مدت یک ربع یا بیست دقیقه در کلاس دراز بکشند و استراحت کنند. چون معتقد بود که بچه ها در این سن( بین چهار تا شش سال) نیاز به زمانی برای آرامش دارند.
چند هفته پيش که مي خواستم شاپرک برفي را به خانه بياورم. معلم شاپرک با هيجان تعریف کرد که آن روز شاپرک براي اولين بار در کلاس خوابيده.
از آنجاکه شاپرک از چندين ماه قبل از سه سالگي ظهرها نمي خوابد، و چون هیچ وقت به ذهنم نمی رسید(بر حسب تجربه خودم در مدرسه)که در مدرسه نیز بتوان خوابید، موضوع برايم خيلي جالب بود. از این رو در راه خانه چند و چون ماجرا را از شاپرک پرسيدم. شاپرک تعریف کرد که چون آن روز صبح طبق معمول سه شنبه ها( با مدرسه) به استخر رفته و حسابی بازی کرده بوده, از خستگی خوابش برده. بعد يکي از هم کلاسي هايش (که او نیز خوابیده بود)بيدارش کرده تا با هم به سالن ژيمناستيک که ساير بچه ها در آنجا بودند، بروند. اما بچه ها مشغول جمع کردن وسايل بازي بودند. از این رو همگی به کلاس برمی گردند.
ابتدا فکر کردم چون آن روز بچه در کلاس حضور نداشتند، شاپرک توانسته بخوابد ولی شاپرک گفت که در روزهای دیگر نیز اگر کسی بخوابد، معلمشان از بچه ها می خواهد که آرام باشند تا هم کلاسی شان بیدار نشود.

Labels: ,


This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?