sheidaye shaparak

 


:: شيداي شاپرک ::

 


من شيدا هستم، شيداي شاپرک. شاپرکهاي من پسرهام هستند. شاپرک برفي، متولد زمسـتان ۷۹ (۲۰۰۰) شاپرک بهاري، متولد بهار ۸۲ (۲۰۰۳).

 
قصه های کودکان

پیم و پوم
تولد سی پی
کشتیرانی
دریا
پرندگان گیلاسها را می خورند
ییپ گیر می کند
آخر سال
خرس از هواپیما بیرون می افتد
آب بازی
سیرک
ييپ دوچرخه سواري مي کند
خانه خاله ميس
شستن لباس عروسک
يک لوله در خيابان
طالبی
کاشتن گل در باغچه
تابستان مرده
ييپ و يانکه با هم بازي مي کنند
ييپ و يانکه
 

آخرين مطالب

حالا که سفر شاپرک مسافرم به پايان رسيده و دوران ج...
از همه دوستاني که لطف کردند تولد شاپرک مسافرم ...
که ناز بر فلک و فخر برستاره کنم
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد وجود نازکت آزرده گ...
شايد اين آخرين مرتبه باشد که با روبان سفيد حاشيه ط...
مژدگاني بده اي خلوتي نافه گشاي که ز صحراي ختن آه...
هنوز چند هفته از اولين بارداريم نگذشته بود که روز ...
«شيداي شاپرک» برنده يکي از جوايز مسابقه نام گذاري...
حدود ده روزي مي شود که شاپرک مسافرم ،‌چرخيده و در...
شاپرک مسافرم، آرام آرام به پايان سفرت نزديک مي ...

 

پيوندها

لوگوی شيدای شاپرک


کتابخانه‌ی والدين

ليست
 وبلاگهای به روز شده

 

 

آرشيو

10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006
11/01/2006 - 12/01/2006
01/01/2007 - 02/01/2007
02/01/2007 - 03/01/2007
03/01/2007 - 04/01/2007
04/01/2007 - 05/01/2007
05/01/2007 - 06/01/2007
06/01/2007 - 07/01/2007
07/01/2007 - 08/01/2007
08/01/2007 - 09/01/2007
09/01/2007 - 10/01/2007
10/01/2007 - 11/01/2007
12/01/2007 - 01/01/2008
02/01/2008 - 03/01/2008
03/01/2008 - 04/01/2008
04/01/2008 - 05/01/2008
05/01/2008 - 06/01/2008
06/01/2008 - 07/01/2008
07/01/2008 - 08/01/2008
08/01/2008 - 09/01/2008
01/01/2009 - 02/01/2009
03/01/2009 - 04/01/2009

 

 

Monday, July 07, 2003

يک روز پس از تولد شاپرک بهاري ، پرستار آمده بود تا او را حمام کند. شاپرک هنگام در آوردن لباسها و شستشوي بدنش گريه مي کرد. گرچه پرستار برايش آواز مي خواند ولي او آرام نمي گرفت. من که نشسته بودم و تماشا مي کردم، يک آن احساس کردم گريه شاپرکم را تاب نمي آورم. بغض گلويم را مي فشرد و قلبم در سينه ناآرام بود. احساس کردم آن دستهاي کوچک که در هوا در جستجوي دستاويزي مي گردند ، آن پاها که ناآرام بالا و پايين مي روند و آن بدن ظريف که به خود پيچ و تاب مي دهد، مرا بسوي خود مي خوانند. احساس کردم نيرويي عظيم مرا بسوي او مي کشد تا آرامش کنم. و گويي با هر تلاشم براي ساکت کردن او بندي از پيماني ناگفته و نا نوشته را مي پذيرفتم.
فرداي آن روز شاپرک را در بغل گرفته بودم و آرام آرام تکانش مي دادم تا بخواب رود. شاپرک گاه چشمهايش را مي بست و گاه از لاي چشم نگاهي به اطراف مي انداخت. در يک لحظه متوجه نگاه خيره شاپرک به خودم شدم. نگاهي دوست داشتني، از ميان آن چشمهاي هنوز پف دار، که مرا مشتاقانه بسوي پذيرفتن آخرين بند آن پيمان ناگفته و نا نوشته هدايت کرد. نگاهي که احساس مادريم را از پيله نه ماهه بدر آورد. پيله ايي که روز قبل شکاف برداشته بود، آن روز از ميان رفت. احساسم پرواز کرد و تا کنون هر روز افقي تازه را مي پيمايد.

This 
page is powered by Blogger. Isn't yours?